------------- 

Vì sao ông Tập tới chùa Linh Ẩn ‘ôm chân Phật’, phúc báo kế vị đến từ đâu?