Chiều phai dần như ánh mắt xa
Đêm về, trăng lẫn với cỏ hoa
Thu chợt đến như người vừa khóc
Sương tan rồi, mắt vẫn đỏ hoe.

Thu chợt đến như người vừa khóc / Sương tan rồi, mắt vẫn đỏ hoe.
Thu chợt đến như người vừa khóc / Sương tan rồi, mắt vẫn đỏ hoe.

Nắng chát trong trái bàng chín muộn
Ổi còn xanh đã bị ngâu vầy
Hoa thì vội, hương thì đủng đỉnh
Mưa vụng về như kẻ tay không.

Hoa thì vội, hương thì đủng đỉnh / Mưa vụng về như kẻ tay không.
Hoa thì vội, hương thì đủng đỉnh / Mưa vụng về như kẻ tay không.

Trách gì màu nắng chẳng vàng hơn
Không nhớ nổi màu thu một thưở
Thu bỗng nấc òa lên rạn vỡ
Phía xa vời ngỡ chẳng có thu.

Thu bỗng nấc òa lên rạn vỡ / Phía xa vời ngỡ chẳng có thu.
Thu bỗng nấc òa lên rạn vỡ / Phía xa vời ngỡ chẳng có thu.

Chẳng thể nào tìm lại lá xưa
Thu vẫn đến, mưa ngâu nhức nhối
Người gần thế mà sao chậm thế
Gái đồng trinh nâng quả lỡ mùa.

Người gần thế mà sao chậm thế / Gái đồng trinh nâng quả lỡ mùa.
Người gần thế mà sao chậm thế / Gái đồng trinh nâng quả lỡ mùa.

Thu Phương


Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: