Hai câu chuyện này được lấy từ bộ sách cổ “Thái Bình Quảng Ký” (Những ghi chép rộng rãi của thời Thái Bình). Bộ sách là một tập hợp những câu chuyện được Lý Phưởng chủ biên và đưa ra công chúng lần đầu năm 978. Bộ sách gồm 500 cuốn và là một tập hợp của khoảng 7.000 câu chuyện từ thời nhà Hán, Đường và tiền Tống.

Cự Bá cảm hóa quân giặc

Tuân Cự Bá đến phương xa thăm một người bạn bị bệnh nặng, đúng lúc đó giặc Hồ đang công phá thành.

Người bạn nói: “Tôi sắp chết rồi, anh hãy mau chóng rời đi”.

Tuân Cự Bá nói: “Tôi đường xá xa xôi đến đây để thăm anh, giờ đây gặp nguy hiểm liền bỏ mặc anh, đó là việc Cự Bá này có thể làm được sao?”

Giặc Hồ đã công phá được thành trì, trông thấy Tuân Cự Bá, chúng ngạc nhiên hỏi: “Đại quân tiến vào thành, cả quận không bóng người. Ông là ai mà một mình ở lại đây?”

Tuân Cự Bá đáp: “Bạn tôi mắc trọng bệnh, tôi làm sao có thể bỏ bạn một mình không ai chăm sóc được?  Xin các ông đừng làm hại bạn tôi, tôi xin được chết thay”.

Kinh ngạc bởi những lời này, quân giặc đã nói với nhau: “Chúng ta là những kẻ bất nghĩa vì đã xâm chiếm đất nước của người có nhân nghĩa”.

Thế là chúng lặng lẽ rút lui và toàn thành đã được cứu.

Người sau có thơ khen rằng:

Sống chết tuy chuyện lớn,
Đức hạnh càng trọng hơn
Trời giúp ngươi lương thiện
Đất giết kẻ gian tà.
Cự Bá cảm hóa giặc
Cứu sống cả thành trì
Sao làm được như thế
Giặc kính trọng cúi đầu

(Ảnh minh họa: xuehua.us)

Hộc Tư Phong Nhạc

Cao tổ hoàng đế của Bắc Tề, Văn Tuyên Đế đã mời tất cả bá quan văn võ đến dự một bữa tiệc.

Họ uống rượu và rất hả hê, hoàng đế luôn thúc mọi người uống rượu để tăng thêm phần hào hứng.

Võ vệ sỹ Hộc Tư Phong Nhạc hát rằng:

Sáng cũng uống rượu say
Tối cũng uống rượu say.
Ngày ngày uống rượu say
Chẳng còn thời gian bàn
Chuyện quốc gia đại sự

Cao tổ nghe Hộc Tư hát bèn nói: “Phong Nhạc không xu nịnh mà nói lời ngay. Quả là một người tốt”.

Người sau có thơ khen rằng:

Vua chính tôi chính trực
Quốc gia ắt thịnh hưng
Thế nào là người tốt
Chẳng xu nịnh lấy lòng
Khen thay lời Cao Tổ
Chất phác lại chân thành
Bậc quân vương xưa ấy
Đa phần là hiền minh

(Nguồn “Thái Bình quảng ký”)

Theo Minh Huệ Net
Nam Phương biên soạn

videoinfo__video3.dkn.tv||68ddc9d48__

Ad will display in 09 seconds