Một hôm, vị tỳ kheo ngồi trên đệm cói đả tọa. Ngoài cửa có hai đồ đệ đang tranh luận kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Ai cũng bảo thủ ý kiến của riêng mình, muốn chứng minh bản thân và điều mình ngộ được mới đúng đắn.

Đến phút cuối tranh luận, vị sư huynh trong cơn tức giận đã bước vào phòng sư phụ đang đả tọa:

“Thưa sư phụ, người tu hành cần phải làm được ‘lòng không vướng mắc’ với mọi chuyện trên thế gian. Vinh nhục, thị phi, đúng sai, hết thảy đều không thể động được vào cái tâm của họ, đó mới là nguồn cội của tu hành. Nhưng sư đệ lại cho rằng con nói không đúng. Xin hỏi sư phụ quan điểm của con rốt cuộc có đúng không ạ?”.

“Con nói rất đúng!”, vị tỳ kheo từ tốn nhẹ nhàng trả lời. Sư huynh dương dương đắc ý đi ra ngoài, vênh vang như người chiến thắng trước mặt sư đệ, nói với cậu rằng: “Sư phụ nói rằng quan điểm của ta là đúng”.

Sư đệ nghe xong trong lòng không phục, cũng lập tức chạy vào phòng hỏi vị tỳ kheo đang ngồi đả tọa. Cậu cung kính hỏi: “Thưa sư phụ, người tu hành ‘trong tâm phải có chủ kiến’ với mọi chuyện trên thế gian, phải xả bỏ một cách minh bạch, biết phân rõ thị phi mới là tu hành. Sư huynh lại hoàn toàn hiểu sai lệch, sao sư phụ lại nói sư huynh đúng ạ?”.

Vị tỳ kheo nói: “Con nói rất đúng!”. Sư đệ nghe sư phụ nói như vậy trong tâm vui mừng thích thú đi ra.

Một đệ tử khác ở bên cạnh vị tỳ kheo nhìn thấy cảnh này, trong tâm u mê không hiểu. Cậu bèn hỏi vị tỳ kheo rằng: “Cách nhìn về tu hành của hai người họ, sự thấu hiểu về Phật Pháp đều hoàn toàn trái ngược nhau. Sao người này đến hỏi sư phụ cũng bảo là đúng, người kia đến hỏi sư phụ cũng nói là đúng. Vậy rốt cuộc thì trong hai người họ, ai mới là người đúng đây?”.

“Con nói rất đúng!”, vị tỳ kheo đáp lại.

Phật Pháp vô biên, sự thâm sâu kỳ diệu trong Pháp lý ấy thế nào thì cần nhìn vào cảnh giới của người tu luyện. Ở đây không có ai đúng ai sai, huống hồ đúng và không đúng cũng chỉ là tương đối. Sự lý giải của người tu luyện trong cảnh giới của mình mãi mãi cũng chỉ là những nhận thức hữu hạn. Cùng với sự đề cao về cảnh giới về Pháp lý thì mới có thể ngộ được, mới có thể phát hiện ra được sự bác đại và tinh thâm của Phật Pháp.

Theo Secretchina
Nhã Văn biên dịch

Từ Khóa: