Kính tặng Mẹ

Con nhìn vào mắt mẹ
Thấy mùa xuân đang về
Màu xanh mượt ven đê
Lúa đồng mình tốt quá!

Con nhìn trong sắc lá
Chỉ thấy màu xanh thôi
Nắng đọng ngang lưng trời
Chui vào hoa mới nở.

Con nhìn vào mắt mẹ, thấy mùa xuân đang về (Ảnh: paidcpa.com)

Nhìn vào từng trang vở
Con thấy đất trời hiền
Sóng xô bờ sông Diêm
Dẫn thuyền đi tìm biển.

Con chưa nhìn hết được
Biển xa xôi nhường nào
Con sóng về nơi nao
Có xa không hở mẹ?

Con sóng về nơi nao, có xa không hở mẹ? (Ảnh: luxurydaily.vn)

Con nhìn vào mắt mẹ
Thấy biển trời bao la
Dòng sông và biển lúa
Mắt mẹ nhìn thiết tha.

Mẹ ơi ! Mẹ có thấy
Sóng cuộn ở trong lòng
Như con vẫn hằng mong
Xuân về từ mắt mẹ?

Bùi Thái Phúc

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||c50166df8__