Nỗi buồn và niềm vui

Nỗi buồn ơi hãy theo sóng cuốn đi

Chỉ còn lại niềm vui thôi nhé !

Nỗi buồn mang màu mây,

niềm vui như màu lá

Mây tan rồi nắng hóa màu xanh

Lá sẽ hát những bản tình ca trong mưa, trong gió

Trong mỗi ban mai và trong hoàng hôn đỏ…

………..

Lá như mắt em cười xanh biếc tuổi đôi mươi!

(Ảnh: youtube.com)

Bình Nguyên