Tới Côn Sơn thăm nền nhà Nguyễn Trãi
Nghe tu hú giục trong vườn vải
Người rũ bụi trần lại phía sau
“Họa vô đơn chí” qua nhiều nạn
Vạn kiếp Côn Sơn vạn cổ sầu

Tới Côn Sơn thăm nền nhà Nguyễn Trãi, nghe tu hú giục trong vườn vải… (Nguồn ảnh: fr.vietnamplus.vn)

Sao Khuê lấp lánh trên trời biếc
Nhân nghĩa ngời ngời ngọn đuốc soi
Hào hoa chi để người ganh ghét
Tài đến với tai lẽ ở đời

Sao Khuê lấp lánh trên trời biếc, nhân nghĩa ngời ngời ngọn đuốc soi (Nguồn ảnh: Pinterest)

Huy Ích