Có chùm hoa lộc vừng
Nở dọc mùa bão lũ
Như đôi mắt người thương
Suốt bốn mùa không ngủ.

Như đôi mắt người thương / Suốt bốn mùa không ngủ.
Như đôi mắt người thương / Suốt bốn mùa không ngủ.  (Ảnh: duky.net)

Chùm lộc vừng thắp lửa
Cháy vào tháng vào năm
Giữa trời xanh xứ sở
Một dấu son lặng thầm

Giữa trời xanh xứ sở / Một dấu son lặng thầm
Giữa trời xanh xứ sở / Một dấu son lặng thầm (Ảnh: vantho.net)

Thúy Hằng