Lại một mình cà phê đắng chiều đông
Ta ngồi với nỗi buồn không có tuổi
Cứ khuấy mãi những đam mê trôi nổi
Cạn lòng rồi mà đã lắng lại đâu.

Cứ khuấy mãi những đam mê trôi nổi / Cạn lòng rồi mà đã lắng lại đâu.
Cứ khuấy mãi những đam mê trôi nổi / Cạn lòng rồi mà đã lắng lại đâu.

Ơi vị thơm đắng đót màu nâu
Sao lại cứ phải là đắng đót
Ta mải miết đi tìm cái ngọt
Mà vẫn chỉ là cái ngọt đầu môi!

Ta mải miết đi tìm cái ngọt / Mà vẫn chỉ là cái ngọt đầu môi!
Ta mải miết đi tìm cái ngọt / Mà vẫn chỉ là cái ngọt đầu môi!

Ta đợi chờ, ta chờ đợi chơi vơi
Đợi chờ gì chính ta không biết nữa
Cà phê đắng như một lời nức nở
Trái tim trở mình qua giá rét mùa đông.

Hồng Oanh