Tự hỏi rằng ta .. đã là ai?
Vạn kiếp siêu sinh mấy hình hài
Xuôi tay nhắm mắt về đâu nhỉ ?
Thiên đàng _ địa ngục có ai hay

Xuôi tay nhắm mắt về đâu nhỉ ? Thiên đàng _ địa ngục có ai hay (Ảnh: Pinterest)

Cứ ngỡ vui kia qua ngày tháng
Ngờ đâu buồn chiếm cả đêm dài
Nhân sinh vật vã trong bể khổ
Lần lượt phân vai diễn trên đài

Cứ ngỡ vui kia qua ngày tháng, ngờ đâu buồn chiếm cả đêm dài (Ảnh: vmovier.com)

Và sẽ tan thôi như khói mây
Trắng tay đi đến thế gian này
Khi về vẫn thế là tay trắng
Mượn vay biết rõ tỉnh mà say

Kim Thoa

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||8d5a9c0d1__