Chiều buông trên ngàn lau
Lá bên nhau thầm nhủ
Về nghiệp đời vạn cổ
Huyền hoặc ánh sao rơi

Chiều buông trên ngàn lau, lá bên nhau thầm nhủ (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khoảng thu nhẹ chơi vơi
Đường đời qua lặn lội
Hương xa man mác lối
Cháy hy vọng mong manh

Hương xa man mác lối, cháy hy vọng mong manh (Nguồn ảnh: Pinterest)

Thoát ra khỏi đua tranh
Sầu vắt qua thu muộn
Lòng vẫn như sóng cuộn
Vỗ vào cõi đi về…

Minh Trí

Từ Khóa: