Cha mẹ ở đâu con ở đấy!
Truyền tình thương, dìu đứng, dạy đi
Bú mớm, nâng niu, yêu chiều, nũng nịu
Lòng mẹ cha mặn hơn nước biển đầy…

Khi con lớn mẹ cha không ở đấy!
Cho tự do, con tự lập, trưởng thành
Không ở cùng mà vẫn như bên cạnh
Mẹ cha già nâng đôi cánh con bay…

Ở đấy, ở đâu, tổ tiên đã dạy
Ai thấm sâu, hưởng thanh thản một đời
Ai không nhớ, sẽ thành người có lỗi
Với chính mình và con cái, xưa, nay…

videoinfo__video3.dkn.tv||823fdda98__

Ad will display in 09 seconds

Bình Nam