Thu về trong vắt một dòng sông
Bờ đê mướt gió, áng mây hồng
Nâng cánh diều nâng chiều thanh thoát
Xanh sóng, xanh đồng, xanh thinh không.

Thu về gột rửa mọi bụi trần
Thả hồn phiêu lãng khúc Thu ngân
Nắm tay cùng bước trong hương gió
Chuyện đời buông bỏ, hết quanh co.

Ta với bạn ta giữa đại ngàn
Linh thiêng khí tụ giữa trần gian
Tâm người an thái cùng trời đất
Trao trọn bạn ta hồn Thu sang…

Hồ Thu

Xem thêm:

Từ Khóa: