Giêng vui tươi,
gió xuân se rắc bụi.
Phùn bay bay,
Thâm thấm áo thơm thơm…

Ánh mắt biếc,
Khiến tháng Giêng không tuổi.
Lành lạnh nồng,
Phơn phớt má ai xuân?

Tháng Hai nở,
Hoa tung trời rắc thắm.
Thiếu phụ rồi,
Trong ta vẫn còn son…

Ánh mắt biếc. Khiến tháng Giêng không tuổi. (Ảnh: Wikipedia.org)

Quên hết Giêng Hai,
Lẫm chẫm cỏ trong vườn
Chanh rơi nhẹ,
Trắng muốt màu kỷ niệm …

Tháng Ba tới,
Sẽ sàng những ngón búp thuôn.
Tay nồng ấm,
lật lá thư còn mới.

Một nụ cười,
Tươi lên hôi hổi.
Hơi thở nào,
thơm tỏa một làn sương?

Hơi thở nào, thơm tỏa một làn sương? (Ảnh: Flickr.com)

Tay áo vừa đan xong,
Có hai ngấn nước trong.
Nàng Bân xưa
có chờ chồng, chiều rét?

Tháng Ba này,
Vỗ cánh giữa thinh không.
Tháng Ba sẽ chẳng còn,
Cỏ non ơi, thôi mọc,

Ngọn nửa vàng nửa xanh,
Mưa bụi lấp bên sông ..

Thanh Minh mùa này,
Ngựa xe như nước,
Thiên Nữ bay, chốn Non Bồng Nước Nhược…

Tháng Ba sẽ chẳng còn. Cỏ non ơi, thôi mọc. (Ảnh: Flickr.com)

Có ai về,
Chốn hoang phế
Để mà Say?

La Vinh