Như đi ngược dòng thời gian
Dạo chơi trong trang huyền sử
Dấu xưa còn rêu phong phủ
Hồn xưa hương khói mênh mang

Hồn xưa lưu Khuê Văn Các
Hiền tài luận ngữ bình văn
Áng thơ uy nghi tỏa sáng
Xứng danh hào khí Thăng Long

Dấu xưa còn rêu phong phủ, hồn xưa hương khói mênh mang (Ảnh: Pixabay)

Hồ Văn rêu xanh sóng gợn
Nhật nguyệt soi từ ngàn năm
Hùng Vương dựng bờ, mở cõi
Chim Lạc bay về phương Nam!

Sĩ phu xứ nào chẳng có?
Hiền nhân thời nào chẳng đông?
Vào thăm Văn Miếu, Thái Học
Lượng tri thức tựa biển Đông!

Hồ Văn rêu xanh sóng gợn, nhật nguyệt soi từ ngàn năm (Ảnh: Flickr)

Tiền nhân văn cao, đức trọng
Ngàn năm bia đá còn ghi
Thương mình tài hèn, sức mọn
Bâng khuâng chẳng nghĩ được gì!

Hồng Phương