Mải mê theo dòng đời
Cuốn vào vòng giành giật
Cái gì cũng có thật
Cả lợi và cả danh

Lợi, nhà cửa tiền bạc
Nhiều hơn lá trên cành
Danh, chức cao quyền trọng
Chỉ thiện lương không còn

Rượu uống nhiều, dạ hỏng
Đức không tu tự mòn
Tâm rơi vào tật đố
Thân ốm đau, gầy còm

Ảnh: Kiến Thức

Coi thường vợ, khinh con
Vui thâu đêm suốt sáng
Cuối chiều không có bạn
Không bè nào đến thăm

Giờ cuộc đời vô nghĩa
Chợt nhận ra mình thừa
Tiếc một thời lầm lạc
Quay trở về kịp không

Quay trở về với Thiện
Tự sửa mình theo Chân
Sẽ không bao giờ muộn
Nếu có tâm chân thành…

Clip hay: Thần Phật bảo hộ cho ‘người tín Thần Phật’ như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||4e9cbeafb__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: