Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Gió Lào làm nở hoa Sim,
Gọi hoa Mua tím, tìm chim cuối trời.
Gió Xuân gợn sóng không lời,
Gọi Lưu Ly nở những lời Bâng Khuâng.

Đầu tường hé nụ Tầm Xuân,
Đỏ như môi thắm, tần ngần biếc xanh.
Tìm hoài người ấy trong tranh,
Ngàn hoa vẫn thế! Ở trong vườn Cà.

Ngước nhìn Bưởi trắng nõn nà,
Thơm cho ai? Đứng la đà với khuya.

Tìm hoài người ấy trong tranh. Ngàn hoa vẫn thế! Ở trong vườn Cà. (Ảnh: dkn.tv)

Xoan tím rịm, phơ phùn bay,
Từng chấm ngọc, lấm bùn lầy, tái tê.
Chưa thấy Cúc, thu đã về
Chùm Lan sương đượm, sơn khê suối ngàn.

Trạng Nguyên chói, lồng ngực ran,
Đông tìm manh mối, nồng nàn nhớ nhau.
Bao nhiêu Tình, bấy niềm đau,
Tim nức nở, nhuộm đỏ màu Trạng Nguyên.

Cái Danh? cái Lợi? cái Tình?
Cho ta ăn trọn trái Sim không mùa …

Chưa thấy Cúc, thu đã về. Chùm Lan sương đượm, sơn khê suối ngàn. (Ảnh: hotdeal.vn)

La Vinh