Mây tản mát ven trời trôi đón gió
Sao mơ hồ thưa bóng lẩn trong sương.
Sông lặng chảy một nguồn trăng sáng tỏ.
Bóng chị Hằng lơ lửng đứng soi gương.

Mây tản mát ven trời trôi đón gió, sao mơ hồ thưa bóng lẩn trong sương. (Ảnh: cloob.com)

Trên bến vắng chòm si ôm bậc đá,
Bờ đê cao không một bóng in người,
Gió se sẽ bước vào thăm khóm lá
Trước quán hàng vắng lặng bóng trăng soi.

Gió se sẽ bước vào thăm khóm lá, trước quán hàng vắng lặng bóng trăng soi. (Ảnh: toplist.vn)

Ngoài sông nước đó đây về chở gió
Thuyền lênh đênh trong lớp khói sương mù
Ngồi mơ mộng đầu thuyền cô lái nhỏ
Khua trăng vàng trong nhịp hát đò đưa.

Anh Thơ