Quy Nhơn bờ biển bao năm nhớ
Ta đã về đây, biển có hay?
Bãi cát thông già xưa điểm hẹn
Lưng trời chim én lượn vờn mây

Cảnh cũ níu chân người trở lại
Ngùi trông thiếu vắng dạ bâng khuâng
Gốc dừa ngả bóng thơ đề tặng
Hương thoảng ân tình nuối cố nhân

Bãi cát thông già xưa điểm hẹn, lưng trời chim én lượn vờn mây (Nguồn ảnh: vntrip.vn)

Quy Nhơn thành phố mừng tao ngộ
Sóng nước trùng dương vỗ nhịp ca
Dan díu từ lâu ta với phố
Vơi đầy tâm sự ngát hồn hoa

Rồi phút chia ly đành tái diễn
Gió nồm ở lại khóc chiều nay
Thương thương ôm phố vào tâm khảm
Phố đã lên đèn tay vẫy tay

Quy Nhơn thành phố mừng tao ngộ, sóng nước trùng dương vỗ nhịp ca (Nguồn ảnh: quinhon11.com)

Hoa Phương