Cuối năm
Khăn nhung mẹ quấn vành dây
Áo nhung Hà Nội
Mẹ đi lễ chùa

Tuổi thơ én liệng như mơ
Gió giao mùa rộn bên tờ lịch bay

Mẹ tôi
Những mùa xuân cũ
Tay người chẻ lạt mùa xuân
Đêm khuya

Mẹ tôi. Những mùa xuân cũ. (Ảnh: Pinterest)

Bánh chưng của mẹ vuông vừa
Bên nồi ánh lửa mắt thơ ngây.

Nhìn
Xa xa tiếng pháo rộ lên
Mùa xuân rộn đến bên thềm hoa

Xưa
Chỉ nhìn đôi mắt mẹ hiền
Thấy ra giọt lệ mẹ buồn nhớ quê
Biển dâu tang hải bề bề
Mẹ giờ đã bỏ chốn mê về trời

Chỉ nhìn đôi mắt mẹ hiền. Thấy ra giọt lệ mẹ buồn nhớ quê. (Ảnh: YouTube)

Giờ tôi lưu lạc xứ người
Mới hay lệ mẹ tái hồi mắt tôi
Mùa xuân lại nhớ mẹ thôi
Cúi đầu nghe gió đông thê thê

Buồn
Thương rằng
Xuân mẹ vấn vương
Mái đầu đã bạc cố hương xa vời!

Bích Hà