Kể chi nhà ngói bức bàn
Vô duyên đằng đẵng một khoang lạnh nhà
Ba gian mái rạ lòa xòa
Có duyên ấm tựa chín tòa gỗ lim”…(*)

Nhân sinh bảy nổi ba chìm
Có duyên thường đẹp, vô duyên mấy thời…
Dáng đi dáng đứng dáng ngồi
Nói lên phẩm đức con người xưa nay

Có duyên đứng khép, ngồi ngay
Bước đi thanh thoát, xếp tay dịu dàng
Có duyên ăn nói nhẹ nhàng
Chẳng ưa giao tiếp sỗ sàng trống không

Ảnh: Facebook

Có duyên má ửng môi hồng
Phấn son điểm xuyết mà không quá đà
Có duyên mỉm nụ cười hoa
Chẳng ưa liếc mắt đưa đà bốn phương

Có duyên ăn vận dễ thương
Đoan trang thuần chính, tránh đường hở hang
Có duyên tâm tính hiền ngoan
Chữ: Chân Thiện Nhẫn chu toàn trước sau…

Xoay vần bãi bể nương dâu
Ngàn xưa vẫn gọi ngàn sau tìm về…

videoinfo__video3.dkn.tv||149278959__

Ad will display in 09 seconds

Ghi chú:

(*): Ca dao Việt.