Qua hết mùa giông nắng lại lên
Chồi xanh đón gió lá đua chen
Hoa thơm hé nụ như vẫy gọi
Hạnh phúc bình an đến mọi miền

Đệ tử Đại Pháp _ mai trong tuyết
Chẳng ngại nguy nan , nạn trùng trùng
Nguyện vọng thế nhân minh chân tướng
Xả bỏ thân mình vẫn ung dung

Đệ tử Đại Pháp _ mai trong tuyết, chẳng ngại nguy nan, nạn trùng trùng (Ảnh: minghui.org)

Tà ác đã đến hồi mạt lộ
Chính nghĩa xưa nay vẫn kiên cường
Bạn ơi xin hãy thành tâm niệm
Chín chữ chân ngôn thoát tai ương.

Tâm tồn ba chữ Chân Thiện Nhẫn
Sẽ thấy hào quang tỏa cuối đường
Cơ duyên vạn cổ xin đừng lỡ
Đón một tương lai sáng đẹp hơn

Cơ duyên vạn cổ xin đừng lỡ, đón một tương lai sáng đẹp hơn (Ảnh: Pinterest)

Kim Thoa