Còn trong thanh khí của ngày xuân
Ngẫu hứng thơ ca tạm mấy vần
Chè ướp giọng thơ thêm óng chuốt
Rượu thơm ngón nhạc điệu du ngân

Còn trong thanh khí của ngày xuân / Ngẫu hứng thơ ca tạm mấy vần(Ảnh: vantho.net)

 

Chi lan bốn hướng vui sum họp
Huynh đệ mười phương thú hợp quần
Duyên nợ đành mang cho trọn kiếp
Mộng nào vin bỏ nụ tầm xuân

Minh Thiệu

Từ Khóa: