Lẫn trong ngày hội hoa
Bao người say sưa chọn
Tôi nâng lên đặt xuống
Phân vân, sao vẫn nhầm.

Phút lơ đãng xiêu lòng
Trước những lời mời gọi
Bỏ qua bông hoa đẹp
Cầm lên bông sắp tàn.

Phút lơ đãng xiêu lòng / Trước những lời mời gọi (Ảnh: vantho.net)

Chẳng có gì vội vàng
Mà vẫn vô tình thế
Để bây giờ bông héo
Làm nhạt nhòa bông tươi.

Hoa đẹp một lần thôi
Làm sao mà vĩnh viễn
Chút hương thầm thao thiết
Cũng không cho riêng mình.

Hoa đẹp một lần thôi. Mình lại không ngắm được (Ảnh: dalat24h.com)

Em đã lựa chọn anh
Tưởng nhầm vì thô ráp
Và tiếc bóng hình đẹp
Cứ năm tháng ngẩn ngơ.

Hôm nay chợt thẫn thờ
Anh ra đi mới biết
Hoa đẹp chỉ bề ngoài
Làm sao mà vĩnh viễn?

Hồng Oanh