Trong mênh mang thăm thẳm đất trời
Nghe dịu êm lời thì thầm lá búp!
Lá búp non tơ, lá búp xanh ngời!

Xin cảm tạ phù sa lớp lớp
Phù sa nâu sồng
Phù sa cuồn cuộn
Phù sa lặng im
Phù sa yêu thương
Phù sa dâng hiến…
Để lá búp vươn mình thành hoa trái
Dịu ngọt cho đời hương sắc trao nhau!

Cảm ơn nắng nồng nàn
Gió mơn man
Đã nâng tầm lá búp!

Để lá búp vươn mình thành hoa trái, dịu ngọt cho đời hương sắc trao nhau! (Nguồn ảnh: flickr.com)

Cảm ơn cả những cuồng phong bão táp
Thử thách tận cùng…
Cây bén rễ, không lay!

Rồi những mùa thu, theo ngọn gió heo may
Hạt tròn đầy bay đi, gieo mầm lá mới.
Phù sa lại lặng thầm vun xới
Nắng, gió cười cho lá búp thêm xanh!

Trong tận cùng sự sống long lanh
Là những lời thì thầm lá búp!

Minh Hương