Lặng lẽ tiễn thu bỗng chơi vơi
Cũng chỉ là đông đến kia rồi
Xào xạc lá vàng còn đâu đó
Gió se se lạnh đổ cuối trời.

Lặng lẽ tiễn thu bỗng chơi vơi, cũng chỉ là đông đến kia rồi (Nguồn ảnh: japo.vn)

Xa xa mây phủ ngang đồi núi
Nhớ gió heo may thổi lá rơi
Giá lạnh đêm đông giăng kín lối
Đông về lạnh lẽo gió ngàn khơi

Nguyễn Hậu