Lạ quen gì thì cũng vậy mà thôi
Nếu có khác chỉ là câu chào hỏi
Khi lòng ta đã không còn đóng gói
Lạ hay quen nào có khác gì đâu!

Lạ hay quen nào có khác gì đâu!
Khi ta gặp được một người tử tế
Đối với họ thì ai cũng thế
Khắp thế gian chỉ còn mỗi yêu thương.

Đối với họ thì ai cũng thế. Khắp thế gian chỉ còn mỗi yêu thương. (Ảnh: pinterest.com)

Khắp thế gian chỉ còn mỗi yêu thương
Lạ với quen đâu còn khác biệt
Họ trải lòng mà đâu cần biết
Trước mặt mình là ai

Trước mặt mình là ai?
Chỉ để biết tên mà đâu tường tận dạ
Vậy thì cần chi quen hay lạ
Cứ một niềm thương yêu!

Vậy thì cần chi quen hay lạ. Cứ một niềm thương yêu! (Ảnh: pinterest.com)

Cứ một niềm thương yêu
Cho dù quen hay lạ
Bởi cho đi là nhận về tất cả
Thế gian này hết lạ sẽ thành quen.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||b20f0e336__

Ad will display in 09 seconds