Bao nhiêu năm sống xa nhà
Tình Cha còn đó bao la bên đời
Hàng ngày con vẫn trông vời
Về thăm quê cũ một thời ấu thơ

Đêm về con vẫn hay mơ
Cha từng sương nắng bên bờ ruộng sâu
Dạy con đọc, viết nên câu
Dạy con biết sống thâm sâu nghĩa tình

Đạo nghĩa con phải giữ gìn
Có tài vô đức kẻ khinh người cười
Chữ Tâm con hãy nhớ lời
Quyền cao danh vọng ở đời chớ ham

Hàng ngày con vẫn trông vời, về thăm quê cũ một thời ấu thơ (Ảnh: fasttrend.net)

Giàu tiền giàu bạc đừng tham
Giàu tình giàu nghĩa mới làm nên danh
Chữ Nhẫn con nhớ để dành
Những khi cần thiết thực hành lo toan

Nhẫn kia mang lại vẹn toàn
Sóng yên gió lặng bình an mỗi ngày
Tài Đức con cố luyện mài
Sống sao vẹn nghĩa trong ngoài công minh

Sống sao cho khỏi thẹn lòng
Phúc đức tiên tổ nhà mình Cha mong
Tình Cha biển rộng mênh mông
Lời Cha khuyên dạy nguyện lòng khắc ghi

Tình Cha biển rộng mênh mông, lời Cha khuyên dạy nguyện lòng khắc ghi (Ảnh: worldphoto.org)

Nhờ Cha dẫn lối con đi
Dẫn đường con bước phòng khi lỗi lầm
Con luôn cố gắng chuyên cần
Nhân, nghĩa, trí, tín ngàn lần không quên

Ở đời nhân nghĩa mới bền
Sống sao xứng đáng nhân hiền hôm nay
Thành tâm con muốn tỏ bày
Cảm ơn Cha đã sắt mài cho con

Công Cha cao sánh núi non
Nghĩa Cha dưỡng dục mãi còn không phai
Hôm nay lại đến ngày mai
Tình Cha ấm áp theo hoài với con

Hoàng Thanh