Hanh hao gió bụi ám mờ
Cây mơ rửa lá bất ngờ… non xanh
Đất khô khát, mưa dụm dành
Rễ chiu chắt nhựa lên cành tốt tươi

Hanh hao gió bụi ám mờ, cây mơ rửa lá bất ngờ… non xanh (Ảnh: 500px)

Hạt mưa trong ánh mắt người
Đất giăng mùa biếc, nụ chồi ngẩn ngơ
Hạt mưa có tự bao giờ?
Mà thơm hương đất, mà chờ hương cây

Hạt mưa có tự bao giờ? Mà thơm hương đất, mà chờ hương cây (Ảnh: Flickr)

Cánh đồng vào vụ xuân nay
Mưa mê mải hạt đan dày không gian
Hạt mưa rắc bạc, rắc vàng
Mênh mang đất nở, ngút ngàn cây xanh.

Sao Khang