Em sinh ở đất làng thơ
Thấm từng tiếng hát ầu ơ thuở nào
Lời ru của mẹ ngọt ngào
Mòn bao guốc võng ngấm vào tuổi khôn

Em sinh ở đất làng thơ, thấm từng tiếng hát ầu ơ thuở nào (Ảnh: vinasme.vn)

Cò bay đồng lúa rập rờn
Xuân đi xuân đến thắm hơn trang đời
Thiêng liêng hai tiếng con người
Nhìn đời trong sáng để rồi mộng mơ

Thiêng liêng hai tiếng con người, nhìn đời trong sáng để rồi mộng mơ (Ảnh: Pinterest)

Mùa xuân đồng nghĩa mùa thơ
Đào mai khoe sắc ấy mùa thơ xuân.

Cao Lành

Từ Khóa: