Chiều cuối năm
Anh về quê mệ
Nghe khúc hát sông quê
Nhận lấy mưa phùn

Và cái rét cắt da cắt thịt
Bên dòng Lam vẫn trôi mải miết
Tìm lại tiếng ru
Tìm lại ấu thơ…

Anh về quê mệ. Nghe khúc hát sông quê. (Ảnh: YouTube)

Em hát anh nghe làn điệu Tứ hoa
Câu dân ca mãi bên bồi bên lở
Cát cháy gió lào đầu môi
Mặn muối gừng cay
câu hát đưa nôi.

Sống trọn nghĩa tình
mà sao em hát “dặm”.
Trách anh mãi xa ngàn dặm
Em nói thuỷ chung

sao lại hát đò đưa
Em nói nỏ yêu
Mà lại buông điệu chờ câu đợi.

Em nói thuỷ chung, sao lại hát đò đưa. (Ảnh minh họa: Đinh Văn Linh)

Câu dân ca làm anh bối rối
Hết giận rồi thương…
Mãi tận nơi nào
Chiều cuối năm, chợt nôn nao

Dù có đi đâu
Dù chênh chao
khói tóc trên đầu
Anh vẫn mãi muốn về

Chốn xưa
Nơi bình yên quê mệ.

Mãi tận nơi nào. Chiều cuối năm, chợt nôn nao. (Ảnh: Wikipedia.org)

Trường Giang