Mai gầy nở nụ đầu Xuân
Hái đem về tặng tri âm làm quà
Lòng thơ, thơm ngát ý hoa
Vần gieo hư cấu, Hương Trà, Tiết Xuân

Nước trong đáy tách phân vân
Thực, hư, ảo giác âm thầm mùa xa
Ðường sang ngõ Trúc trăng tà
Hương thơ ủ gió cỏ hoa bồi hồi

Nước trong đáy tách phân vân, thực, hư, ảo giác âm thầm mùa xa (Ảnh: Pinterest)

Dư âm thoáng phím đàn ai
Sắc hoa màu trắng rụng rơi…tiếng thầm
Dư âm, dư âm, dư âm!
Phải là ảo giác bâng khuâng tiết hàn

Cánh mây nào đó lang thang
Bài ca lỡ một cung đàn…phù vân
Chỉ còn lại chút dư âm…
Bóng mây qua cửa âm thầm, mây qua
Trăng khuya vời vợi giang hà…

Cánh mây nào đó lang thang, bài ca lỡ một cung đàn…phù vân (Ảnh: imglogy.com)

Tuệ Nga

Video được xem nhiều: 

videoinfo__video2.dkn.tv||932eda587__