Vạn Lý Khách:

“Đời như gió cuốn mây trôi
Gió trôi hướng gió, mây dời đường mây
Người xưa đã vắng chốn này
Ánh trăng kia vẫn vơi đầy sang ngang

Thuyền Quyên một thuở mơ màng
Sông thu nhuộm bóng chiều sang mặc lòng
Hỡi người ngư phủ trên sông!
Hỏi ông muốn uống rượu nồng cùng ta?”

Hỡi người ngư phủ trên sông! Hỏi ông muốn uống rượu nồng cùng ta? (Ảnh: Pinterest.com)
Hỡi người ngư phủ trên sông! Hỏi ông muốn uống rượu nồng cùng ta? (Ảnh: Pinterest.com)

*****
Thay mặt ngư phủ trả lời:

“Xuân lai khứ vẫn đà muôn thủa
Thế nhân hoài vất vả buồn thương
Rượu nào say được vấn vương?
Có chăng một khắc vô thường lãng quên..

Lá khô rụng bên thềm hoai mục
Tình vỡ tình day dứt hoài đau
Một miền riêng một cần câu
Bạn cùng trăng gió với màu nước xanh”.

Một miền riêng một cần câu. Bạn cùng trăng gió với màu nước xanh. (Ảnh: Pinterest.com)

Thụy Du

Từ Khóa: