Đi tìm một nửa vần thơ
Đi tìm một nửa dây tơ duyên tình
Đi tìm một nửa chính mình
Đi tìm một nửa bóng hình ngày xưa.

Đi tìm một nửa chiều mưa
Đi tìm một nửa sao thưa thuở nào
Đi tìm một nửa ước ao
Đi tìm một nửa ngọt ngào đắm say.

Đi tìm một nửa chiều mưa. Đi tìm một nửa sao thưa thủa nào. (Ảnh: Pinterest.com)

Đi tìm một nửa vòng tay
Đi tìm một nửa dấu giày rêu phong
Đi tìm một nửa tấm lòng
Đi tìm một nửa ngày hong tóc thề.

Đi tìm một nửa đam mê
Đi tìm một nửa chân quê đậm đà
Đi tìm một nửa hồn hoa
Đi tìm một nửa ngày qua mất rồi.

Đi tìm một nửa đam mê. Đi tìm một nửa chân quê đậm đà. (Ảnh: Thoibao.today)

Đi tìm một nửa bồi hồi
Đi tìm một nửa ly bôi rượu nồng
Đi tìm một nửa ngóng trông
Đi tìm một nửa.. then song khuất người…

Thanh Bình

Xem thêm: