Trời Hà Nội nhiều những tán cây xanh
Lá chạm lá xạc xào … yên ả thế
Hà Nội mưa, đêm mưa rất khẽ
Giọt giọt rơi lặng lẽ… tựa giấu mình

Nhớ mưa Sài Gòn đổ xuống thình lình
Mưa Hà Nội thì thầm bền bỉ

Hà Nội mưa, đêm mưa rất khẽ, giọt giọt rơi lặng lẽ… tựa giấu mình (Ảnh: dammedulich.com)

Hà Nội đó trải qua mười thế kỷ
Một rồng bay vượt tự vũ môn nào?
Để có một Thủ đô văn hiến thanh cao
Một chiếc nôi của hồn thiêng dân tộc

Hoàng Kỷ

Từ Khóa: