Dân tộc và màu da của chúng ta là những yếu tố để phân biệt “chủng tộc”, còn nhiếp ảnh gia Angelica Dass muốn phá vỡ rào cản này bằng dự án nhiếp ảnh mang tên “Humanae”.

Những bức ảnh cho thấy màu da không còn có thể được nhận rõ như trong quá khứ, bởi nó rất đa dạng và đa văn hóa- số lượng màu da là nhiều hơn so với chúng ta biết trong quá khứ.

Dự án Humanae đã nhanh chóng được nói tới sau khi được đưa ra giới thiệu vào đầu năm 2016 trên các phương tiện truyền thông xã hội, Dass đã thực hiện hơn 200 bức chân dung khi đi qua 19 quốc gia.

Angelica Dass giới thiệu dự án ảnh của mình tại một Hội thảo TED 2016

Đầu tiên cô chụp ảnh chân dung trên nền trắng, sau đó lấy màu trên một hình vuông nhỏ ở mũi của họ. Sau đó cô cắt lại màu này cho khớp trên bảng độ màu phổ quát  Pantone để làm màu của nền phù hợp với mỗi bức ảnh.

Nhìn những bức ảnh này, người ta phải  ngạc nhiên vì sự đa dạng của loài người trên khắp thế giới.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Angelica Dass giới thiệu dự án ảnh của mình trong một TED Talk (có phụ đề bằng tiếng Pháp):

Xuân Hà (biên dịch từ Epoch Times France)

Xem thêm: