Đêm khuya thơ đề vạt áo
Hội Lim vừa mới bắt đầu
Người ơi xin đừng có vội
Hát lời giã bạn hắt hiu.

Câu hát mời trầu chưa trọn
Câu thương câu nhớ chưa ra
Để cho sương đầm vạt áo
Thấm lòng người khách phương xa.

Câu hát mời trầu chưa trọn. Câu thương câu nhớ chưa ra. (Ảnh: pinterest.com)

Về đây nghe câu quan họ
Mùa xuân đang ở quanh ta
Dùng dằng người ơi người ở
Người về không nỡ chia xa.

Dao cau ai mài sắc lẹm
Lá trầu cánh phượng ai chia
Bông hồng môi ai đang thắm
Để ai đến hẹn tìm về…

Bông hồng môi ai đang thắm. Để ai đến hẹn tìm về…(Ảnh: pinterest.com)

Trường Giang