Tôi ở đằng đông khi nắng lên
Có đồi hoa dại… cánh hoa mềm
Dã Quỳ cứ cuối thu là nở
Để báo mùa xuân đang đến bên

Tôi ở đằng đông khi nắng lên, có đồi hoa dại .. cánh hoa mềm (Nguồn ảnh: Pinterest)

Bạn ở nơi nào quanh chốn đây ?
Ngày xưa hẹn ước đến nơi này
Chân tu Đại Pháp… mang lời nguyện
Đánh thức người đời đang giấc say ! 

Bạn ở nơi nào quanh chốn đây ? Ngày xưa hẹn ước đến nơi này (Nguồn ảnh: wattpad.com)

Đã trải bao mùa gió tuyết sương
Mưa qua nắng lại khắp con đường
Vững vững kiên trì không ngại khổ
Vén áng mây mờ trông cố hương

Đã trải bao mùa gió tuyết sương, mưa qua nắng lại khắp con đường (Nguồn ảnh: picbon.com)

Kim Thoa