Người trần gian không ai không khổ
Dẫu đến người nứt đố, oai phong
Hay người cơ cực long đong
Hèn sang, quý tiện đều trong luân hồi

Nếu không tin- hãy ngồi ngẫm nghĩ
Chuyện xưa nay vốn dĩ rành rành
Kiếp người quả thật mỏng manh
Nay còn hình dạng, mai thành hư vô.

Người trần gian không ai không khổ. Dẫu đến người nứt đố, oai phong. (Ảnh: Pinterest.com)

Bao sự nghiệp cơ đồ một thuở
Liệu có mang- giữ ở bên mình?
Nên sống phải có nghĩa tình
Tu nhân tích đức để giành cháu con

“Tâm chấp trước” nếu còn phải bỏ
Không tranh đua to nhỏ thiệt hơn
Không được lừa lọc, oán hờn
Ấy là hoa “đức” nở thơm ngát đời.

Không được lừa lọc, oán hờn. Ấy là hoa “đức” nở thơm ngát đời. (Ảnh: Pinterest.com)

Thanh Bình

Xem thêm: