Chùa Mía tọa đất hai Vua (*)
Rừng vàng một khúc người xưa dựng làng
Mái chùa mưa nắng chan chan
Rêu phong làn cổ, hương làn thoảng bay.

Thời gian đong tiếng mõ đầy
Thánh âm đức Phật kệ dày lên kinh
Phật ngồi tịnh độ quang minh
Dõi thương trần thế, chúng sinh nguyện cầu.

(Ảnh: vncgarden.com)

Ni cô thoát tục vơi sầu
Từ bi, hỷ xả nhiệm màu cõi mơ
Lương tâm nhân chí tôn thờ
Cột chùa tróc vỏ, đợi chờ ngàn năm.

Nghĩa đời sáng tựa trăng rằm
Ai lên chùa Mía cùng thăm xứ Đoài.

(Ảnh: vncgarden.com)

Sao Khang

(*) Đất hai Vua Đường Lâm quê hương Phùng Hưng và Ngô Quyền