A Pa Chải nơi chợ phiên biên giới
Tiếng Lào Lùm chen lẫn giọng Vân Nam
Cô gái Hà Nhì xòe ô mời gọi
Anh H’Mông dắt con ngựa thồ hàng…

Tuấn mã hí tiếng dội vang ba nước
Xôi Giang Thành thơm tới bản Lào xa
Gió Sín Thầu từ Phong-sa-lỳ lại
Không hiểu được lời thì nói bằng tay…

La liệt quế, hồi, sâm, thảo quả
Bí, bầu, ngô, khoai, sắn, lợn, gà
Hàng thổ cẩm chen dệt may nhiều quá
Quán hàng ăn trước cửa bán cả hoa…

chợ phiên
Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Người Giáy, người Dao, người Tày, người Thái
Phiên mùng ba chật người Lự, người Kinh
Hoa ban trắng những nẻo đường đến chợ
Tiếng khèn bay trong hương mận, hương mơ…

A Pa Chải phiên chợ nào cũng nhớ
Khoan La San mộng biên giới thanh bình
Mùa xuân đến người ném còn hớn hở
Chợ nghiêng nghiêng trong trắng xóa mưa phùn…

Phùng Trần Hương

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||149278959__

Ad will display in 09 seconds