Qua cầu nhìn mây tím
Nghe chiều vỡ chuông chùa
Cây rơi vài tiếng lá
Tay nghiêng sầu che mưa

Bỗng thả tóc đường thơm
Hoa trái theo chân bước
Người đi ngược kẻ về
Làm sao mà gặp được

Người đi ngược kẻ về, làm sao mà gặp được (Ảnh: pinosy.com)

Áo phai gương mặt buồn
Thoắt nhiên cười thơ dại
Tay cầm tháng giêng non
Rong chơi miền xa xứ

Ngày vào mùa lễ hội
Giẫm cỏ xanh mượt lòng
Mắt biếc như sương núi
Thân hóa thành hư không

Mắt biếc như sương núi, thân hóa thành hư không (Ảnh: zhihu.com)

Trở về con dốc cũ
Lặng ngồi nhìn nước trôi
Gió phất tà áo bụi
Rơi một phiến mây trời.

Kế Tường