Chiều dần nhạt nắng
Nhành hoa tím lơi dần trên tay
Cơn gió cuối dần vơi giã ngày
Em vẫn đợi anh nơi chốn hẹn

Lối cũ mênh mang
Mùa đang thai nghén
Chờ khai hoa nở nhụy đơm hương
Lũ chim non ríu rít rộn vách tường
Có một người vẫn âm thầm đợi

Mùa đang thai nghén, chờ khai hoa nở nhụy đơm hương (Ảnh: wallimpex.com)

Đêm nhẹ sang
Quỳnh hoa bừng tỉnh
Khẽ vươn vai bung hết nồng nàn
Tấm thân manh ngào ngạt chứa chan
Một lòng đợi bước cũ

Mái rêu thâm trầm dường đang say ngủ
Gác chuông phong sương thấm lạnh dần
Bóng ai vẫn thắc thỏm tần ngần
Đợi.

Nguyên Trân

Từ Khóa: