Tự ta thanh lọc thân ta
Bằng tu, bằng luyện hài hòa thế nhân.
Tu là tu tính, tu tâm
Luyện là thanh lọc xác thân tục phàm…

Tu là rũ bỏ cái Tham
Cái Gian, cái Ác, cái làm hại ta.
Luyện là từng bước bay xa
Đem muôn vũ trụ chói lòa gột thân…

Tu là rũ bỏ cái Tham, cái Gian, cái Ác, cái làm hại ta. (Ảnh: zhihu.com)

Lần từng chữ Chuyển Pháp Luân
Ngộ ra ánh sáng rất gần mà xa.
Bao nhiêu lạp thể, ma tà
Bao bệnh tật sẽ thoát ra từ từ…

Người đời đến chốn chân tu
Mới mong thoát khỏi nhà tù xác thân!
Bệnh xa cùng với tật gần
Pháp thân Sư Phụ gỡ dần dần tan…

Bao nhiêu lạp thể, ma tà, bao bệnh tật sẽ thoát ra từ từ… (Ảnh: Pinterest)

Đào Ngọc