Hoa đã vàng mấy độ?
Bướm còn về mấy bữa?
Thu đến chưa mà hạ cứ phân vân?

Đôi bướm non còn chờn vờn chi nữa,
Mặc mùa trôi
uống hết mật mùa xuân…
Vàng đang reo,
khẽ từng vòng luân vũ..

Khẽ khàng thôi,
Bướm sẽ động giấc vàng.

Hoa đã vàng mấy độ? Bướm còn về mấy bữa? (Ảnh: Vforum.vn)

Mình hai ta,
Đủ lay tròn vũ trụ.
Nào cùng bay,
Rời khỏi đài trang…

Ta dụi mắt,
hoa đã về mấy độ
Bướm lượn vòng,
gọi dậy phấn hoa hương.

Giấc Trang Chu,
Đâu ở chốn đoạn trường?
Hai hoá Một ,
Một và Hoa thành Ba,
Thành vô tận…

Bướm lượn vòng, gọi dậy phấn hoa hương. (Ảnh: Bigpoint.com)

Vũ trụ trải mềm,
Hoa vẫy,
Cánh bướm vàng trong ấy,
Hoá giấc mơ…

La Vinh