Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Bản nguyên sinh mệnh: vô cố nhân
Vạn năm mê lạc chốn phong trần
Một sớm ân Sư bèn khải ngộ
Chợt nhận ra mình vô cố nhân

Nào đâu tri kỉ với tri âm
Đâu danh tình lợi…phú khinh bần
Hết thảy là hư mà ngỡ thực
Chợt nhận ra mình vô cố nhân

Nào đâu tri kỉ với tri âm. Đâu danh tình lợi…phú khinh bần. (Ảnh: Pinterest.com)

Nào đâu sắc sắc với thân thân
Mê man con tạo cứ xoay vần
Mấy nẻo luân hồi bao ức kiếp
Chợt nhận ra mình vô cố nhân

Nào đâu đen bạc với gian truân
Bao phen vay trả kiếp nhân trần
Đến đi tay trắng hoàn tay trắng
Chợt nhận ra mình vô cố nhân

Nào đâu sắc sắc với thân thân. Mê man con tạo cứ xoay vần. (Ảnh: Pinterest.com)

Tám vạn bốn ngàn nẻo Phật ân
Cao xanh chứng đắc lớn vô ngần
Mới hay Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn
Hoàn nguyện quay về: Vô Cố Nhân

Đường Phong