Truyền thuyết đá Thử Lòng trên núi Võ Đang

Văn hóa 30/01/16, 05:29

Trên núi Võ Đang có một vực thẳm vô cùng hiểm trở, vách núi bên vực thẳng đứng lên trời cao. Đây chính là "vực Phi Thăng" nổi danh. Trên vách núi ấy có một tảng đá lớn nhô lên gọi là "Thí Tâm thạch" (đá Thử Lòng). Có một truyền ...

End of content

No more pages to load