Tiểu đoàn trưởng của 35 chiến sỹ có điểm thi cao bất thường: ‘Sẽ kiện ai nói các chiến sỹ có học lực trung bình’

Thời sự 21/07/18, 09:26

Tiểu đoàn trưởng Đỗ Đình Viên khẳng định 35 cảnh sát cơ động Lạng Sơn học thật - thi thật, thậm chí điểm thi còn chưa đáp ứng kỳ vọng so với lực học. Ông Viên tuyên bố sẽ kiện những phát ngôn không đúng, không khách quan về học lực của ...

End of content

No more pages to load