Tín hiệu phát vào vũ trụ cho các ‘sinh mệnh ngoài hành tinh’ 27 năm trước cuối cùng đã nhận được phản hồi? (P.2)

Khoa học - Công nghệ 26/05/18, 10:27

Chúng ta có thể đã nhận được phản hồi cho thông điệp phát vào vũ trụ gần đài quan sát Chilbolton ở Anh sau 27 năm chờ đợi. Năm 1974, một tín hiệu phát sóng vô tuyến (được gọi là thông điệp “Arecibo”) được một nhóm các nhà thiên văn học ...

Tín hiệu phát vào vũ trụ cho các ‘sinh mệnh ngoài hành tinh’ 27 năm trước cuối cùng đã nhận được phản hồi? (P.1)

Khoa học - Công nghệ 25/05/18, 08:30

Chúng ta có thể đã nhận được phản hồi cho tín hiệu phát vào vũ trụ cho các “sinh mệnh ngoài hành tinh” trên một cánh đồng gần đài quan sát Chilbolton ở Anh. Năm 1974, một tín hiệu phát sóng vô tuyến (được gọi là thông điệp “Arecibo”) do nhà ...

End of content

No more pages to load