Con người và động vật có rất nhiều cách thức để liên lạc với nhau. Và có vẻ như thực vật cũng có thể làm điều tương tự.

Giống như việc con người kết nối trên mạng Internet, thực vật cũng có phiên bản world wide web (Internet) của riêng chúng. Bằng cách thiết lập kết nối với loài nấm, chúng có thể nói chuyện với nhau.

Nấm được cấu tạo chủ yếu bởi sợi nấm (khuẩn ty thể), vốn là do các sợi mảnh cấu thành nên. Sợi nấm có chức năng liên kết rễ của các loài thực vật lại với nhau ngầm dưới đất.

Ước lượng cho thấy khoảng 90% thực vật có một mối liên hệ tương hỗ với nấm, giúp chúng gia tăng chất dinh dưỡng và dự phòng dinh dưỡng.

Thực vật cũng trao đổi thông tin thông qua sợi nấm, ví như cảnh báo đồng loại về một đợt tấn công sắp tới của côn trùng. Hệ miễn dịch của thực vật cũng sẽ được tăng cường nhờ liên kết với nấm, qua đó chống lại các căn bệnh tiềm tàng.

Hiện nay, lĩnh vực sinh học này vẫn chưa được nghiên cứu sâu rộng, nhưng có thể cung cấp các kiến thức quan trọng về thực vật và cả cách con người phát triển cây trồng.

Xem thêm: